Wyniki egzaminu PDF Drukuj Email

 

WSKAŻNIKI EWD  Z OSTATNICH 3 LAT 

 

 

Wyniki w procentach

 

Rok szkolny

Cz. hum.

Cz. mat -przyr.

J. ang

J. niem

j. pol.

hist.

mat.

przyr.

podst.

rozszerz.

podst.

rozszerz.

2012/2013

54,2%

55,2%

39,6%

56,6%

55,8%

37,8%

46,3%

45,8%

2013/2014

63,3%

59,2%

42,2%

53,5%

60,2%

66,5%

2014/2015

56,12 %

62,79%

41,27%

50,69%

59,09%

40,21%

45,17%

 

2015/2016

66,13%

53,19%

44,48%

48,54%

55,21%

33,62%

43,46%

 

2016/2017

65%

56%

46%

55%

61%

41%

39%

 

2017/2018

69,15%

60,78%

48,54%

57,15%

60,38%

44,48%

52%

 

 

Wyniki w staninach

 

Rok szkolny

Hum j.pol.

Hum. hist. wos

mat.

przyr.

J. ang

J. niem

podst.

rozszerz.

podst.

rozszerz.

2012/2013

3

5

3

5

4

4

2013/2014

4

5

4

6

4

7

2014/2015

3

5

4

6

4

 

3

2015/2016

5

4

5

5

4

 

3

2016/2017

4

5

5

6

5

 

3

2017/2018

5

6

5

6

4

 

6