Rada Rodziców

 

 

RADA RODZICÓW

 przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II 

 11-040 Dobre Miasto ul. Garnizonowa 20

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

 

21 8857 1041 3001 0000 2554 0001

WBS Jonkowo O/Dobre Miasto 

1 Skład Rady Rodziców
2 Regulamin
3 Informacje