Zadania PDF Drukuj Email


PLANY I DZIAŁANIA NA LATA 2010 - 2012

W RAMACH PROJEKTU COMENIUS

MIESIĄC/ROK 
11/2010

Umożliwienie uczniom i nauczycielom nawiązania kontaktu poprzez wymianę adresów mailowych.

12/2010
Zrobienie zdjęć, wysłanie kart świątecznych i polskich kolęd.

01/2011
Zrobienie i wysłanie prezentacji PowerPoint na temat jak obchodzimy Święta Bożego Narodzenia w Polsce oraz naszych potraw świątecznych.


02/2011
Tworzenie "Kącika Projektu Comenius".

03/2011
Wyjazd do Hiszpanii (nakręcenie filmu z pobytu i wykonanie prac plastycznych).

04/2011
Odpoczywamy.

05/2011
Wyjazd na Węgry. Zrobienie wspólnego słownika podstawowych zwrotów w języku angielskim i ojczystym, nakręcenie filmu z pobytu oraz wykonanie prac plastycznych.

09/2011
II wizyta w Polsce gości z Hiszpanii, Węgier i Turcji. 
Zorganizowanie kiermaszu żywności.

01/2012
Wymiana przepisów kulinarnych na potrawy wigilijne.

04 lub 05/2012
Wyjazd do Turcji.Uczenie się tureckich tańców narodowych.

06/2012
Przeprowadzenie szkolnego konkursu na temat wiedzy o krajach partnerskich, jako ewaluacji projektu.

06/2012
Prezentacja PowerPoint podsumowująca działania projektu Comenius 2010 - 2012.