Dokumenty szkolne PDF Drukuj Email

 

 

 

Statut szkoły Format PDF:  
Program profilaktyki rok szkolny
2018 - 2019
Format PDF:
Regulamin oceny  zachowania uczniów 2018 - 2019 Format PDF:
Program wychowawczy
2018 - 2019
Format PDF:

Koncepcja pracy szkoły Gimnazjum Publicznego im.Jana Pawła II
na lata 2015 - 2019

 Format PDF: 
Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa
w Gimnazjum Publicznym

Format PDF:

 

 

Procedury postępowania

w przypadku zagrożenia różnymi formami terrozryzmu

w Gimnazjum Publicznym

im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście

Format PDF: harmonogram.pdf

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty motorowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego  Format PDF:
Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II  w Dobrym Mieście

 

 Format PDF:  

 

Wewnątrzszkolny System

Doradztwa Zawodowego

Gimnazjum Publicznego

im. Jana Pawła II

w Dobrym Mieście

Format PDF: