Trzymaj formę PDF Drukuj Email

Informujemy, iż Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście ponownie przystąpiło do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę!” 2016/2017.

Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program realizowany jest metodą projektu – metodą dydaktyczną bazującą na dobrowolnym zaangażowaniu uczniów, nauczycieli, rodziców i samorządów lokalnych.

W ramach Programu są opracowywane i realizowane unikatowe, autorskie projekty edukacyjne propagujące aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę zarówno w środowisku szkolnym, jak i w środowiskach lokalnych. Dzięki pracy metodą projektu realizacja „Trzymaj formę!” jest bardzo dobrze dopasowana do zainteresowań i możliwości poszczególnych uczniów.

Dodatkową inicjatywą realizowaną w ramach Programu jest konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”.

Adresowany jest do uczniów klas I-III gimnazjów zainteresowanych zdobyciem i pogłębieniem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia.

Konkurs obejmuje całą Polskę  dzięki uruchomieniu Internetowego Systemu Konkursowego dostępnego online na specjalnej stronie dedykowanej konkursowi: www.konkurs.trzymajrofme.pl

Mamy nadzieję, iż realizacja programu „Trzymaj formę!” oraz udział w konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!” będzie przebiegać przy zaangażowaniu i aktywnym wsparciu rodziców. To rodzice bezpośrednio kształtują nawyki w zakresie stylu życia swoich dzieci. Zatem ich udział w procesie zmiany tych zachowań jest niezbędny.

HASŁO:

„Trzymaj Formę!” = poprawa nawyków żywienia i aktywności fizycznej.

www.trzymajforme.pl