O harcerstwie PDF Drukuj Email

 

Jedną z wielu organizacji istniejących w naszej szkole jest Związek Harcerstwa Polskiego, w którym młodzi ludzie mogą rozwijać się i kształtować swoją osobowość. 

 

           WSTĄP do ZHP!

 

clipboard02

clipboard01

 

Zapraszamy Cię do przeżycia ciekawej przygody, jaką jest harcerstwo.

 

 

 

Uczniowie uczący się w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II  w Dobrym Mieście   mają możliwość wstąpienia w szeregi drużyny starszoharcerskiej działającej przy naszej szkole. Czekamy na Ciebie!

 

 

 

Drogi Kandydacie na harcerza lub harcerkę!


Dlaczego wstąpić do ZHP? Trudno odpowiedzieć na takie pytanie - no bo dlaczego ludzie uczą się sztuki przetrwania w lesie ?Dlaczego uczą się pierwszej pomocy przedmedycznej? Dlaczego uczą się prowadzić debaty,bronić własnych poglądów jednocześnie szanujączdanie innych? Dlaczego wędrują z plecakiem? Dlaczego wieczorami śpiewają i bawią się przy ognisku? Dokładnie nie wiadomo, dlaczego ludzie robią te wszystkie rzeczy, ale wiadomo, że można je robić w ZHP. Ale nikt tego za Ciebie nie doświadczy jeśli sam nie spróbujesz.

 

pwd. Ewa Czasnowicz

 

kontakt e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

WSTĄP do ZHP!  Zapraszamy Cię do przeżycia ciekawej przygody, jaką jest harcerstwo. Uczniowie uczący się w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II  w Dobrym Mieście   mają możliwość wstąpienia w szeregi drużyny starszoharcerskiej działającej przy naszej szkole. Czekamy na Ciebie!  pwd. Ewa Czasnowicz


 

PLAN PRACY 48 DRUŻYNY STARSZOHARCERSKIEJ

IM. SZARYCH SZEREGÓW W DOBRYM MIEŚCI 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

NAZWA ZADANIA

FORMA REALIZACJI

WARTOŚCI

TERMIN REALIZACJI

HARCERSKI START

Zbiórka organizacyjna

      przyjęcie nowych członków drużyny

      zapoznanie nowych

członków z programem drużyny

      przypomnienie głównych idei harcerstwa

      opracowanie planu pracy

     omówienie praw i

obowiązków harcerza

     ustalenie odpowiedniego dla wszystkich terminu spotkań

Propagowanie idei

harcerstwa w

środowisku szkolnym.

Integracja drużyny i

stworzenie przyjaznej

atmosfery

październik

HARCERSTWO JAKO ORGANIZACJA

Tradycja harcerstwa

     przypomnienie hymnu

harcerskiego „ Wszystko,

co nasze” i piosenek

harcerskich

      prezentacja historii ZHP

     gry i zabawy integracyjne

Zapoznanie z prawem harcerskim

     przedstawienie i interpretacja 1, 2, 3, 4, 5

punktu prawa harcerskiego

     gry i zabawy harcerskie

 nauka piosenek harcerskich

     przedstawienie i

interpretacja 6, 7, 8, 9, 10

punktu prawa harcerskiego

Znajomość tradycji

harcerstwa.

Umiejętność pracy w

grupie.

Stworzenie atmosfery

współpracy.

Dalsza integracja

grupy

listopad

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Udział w akademii związanej z

Rocznicą Odzyskania

Niepodległości w szkole(mieście).

Uwrażliwienie na

tradycje narodowe i

regionalne związane z naszą kulturą.

listopad

ANDRZEJKI

Wspólny wieczór andrzejkowy.

     zabawy i wróżby andrzejkowe

Tworzenie atmosfery

radości, przyjaźni i

koleżeństwa.

Pielęgnowanie

tradycji ludowych.

listopad

MIKOŁAJEM BYĆ

Realizacja przedsięwzięcia

     zbiórka zabawek i słodyczy

wśród uczniów naszej

szkoły

Współdziałanie na

rzecz pomocy

dzieciom

potrzebującym

pomocy materialnej.

Tworzenie nastroju

ogólnej życzliwości i

dobrej woli.

grudzień

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

Udział w uroczystościach

związanych z przyjęciem i

przekazaniem Betlejemskiego

Światła Pokoju.

      zaprezentowanie się

drużyny w środowisku

lokalnym

Propagowanie idei

braterstwa i

pielęgnowanie

wartości

chrześcijańskich.

grudzień

PIERWSZA POMOC

Uczymy się udzielać pierwszej

pomocy.

Uwrażliwienie na

pomoc innych.

styczeń

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Zapoznanie z organizacją

akcji. Udział w akcji

Uwrażliwienie na

potrzeby innego

człowieka.

Kształtowanie cech

obywatelskich.

styczeń

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

Przypomnienie idei święta

Propagowanie idei

skautingu w

środowisku lokalnym

luty

BIESZCZADZKI TRAKT

Nauka piosenek turystycznych i harcerskich

Propagowanie idei

harcerstwa

luty

ROWEROWO WITAJĄC WIOSNĘ

 Przygotowanie rajdu

      przydział zadań

      przypomnienie symboliki

ogniska

      ustalenie trasy i

harmonogramu rajdu- Przebieg rajdu

      zbiórka uczestników

     wymarsz na trasę

      ognisko

      praca w grupach

Poznanie własnego

regionu.

Uwrażliwienie na

piękno otaczającej

nas przyrody.

Promocja zdrowego

trybu życia.

Utrwalenie zachowań

proekologicznych

marzec

kwiecień

KO-NI-EC-MA-TU-RY

Nauka szyfrów

Propagowanie idei harcerstwa

kwiecień

KONSTYTUCJA 3 MAJA

 Udział w akademii z okazji

uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uwrażliwienie na

tradycje narodowe

i regionalne związane

z naszą kulturą.

maj

DZIEŃ OTWART GIMNAZJUM.

FESTYN RODZINNY

Przygotowanie drużyny do

udziału w imprezie.

      przypomnienie i nauka

nowych gier i pląsów

      przygotowanie zasad

konkursu dla dzieci

      udział w zabawach

i konkursach

Propagowanie idei

skautingu w

środowisku lokalnym.

Propagowanie idei

harcerstwa wśród

młodszych.

Tworzenie nastroju

ogólnej życzliwości i dobrej woli

maj

czerwiec

OGNISKO PODSUMOWUJĄCE

PRACĘ DRUŻYNY

 Przygotowanie ogniska, gry

i zabawy przy ognisku, refleksje

na temat pracy i osiągnięć drużyny

w roku szkolnym 2015/2016.

Praca i wspólna

zabawa w celu

integracji drużyny.

Kształtowanie

umiejętności

analizowania i

oceniania własnej

pracy i pracy kolegów

czerwiec

 

                                                                                            pwd. Ewa Czasnowicz