O szkole PDF Drukuj Email

 

 

Misją Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście
 jest przygotowanie uczniów o rozumnego udziału w życiu społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy, aby nasi absolwenci z odwagą i odpowiedzialnością podejmowali wyzwanie dalszej nauki oraz działania na rzecz dobra własnego, swoich bliskich i społeczeństwa.

 

Nasze Gimnazjum istnieje od roku 1999.

Funkcję dyrektora od września 2014 roku pełni pani Anna Borejko. 

W jednym budynku, którego administratorem jest dyrektor gimnazjum, funkcjonują dwie samodzielne placówki: jednociągowa szkoła podstawowa i nasze gimnazjum, w którym obecnie uczy się 136 uczniów w 6 oddziałach. W szkole posiadamy 23 pomieszczenia dydaktyczne, a także kompleks sportowy z sąsiadującym basenem i boiskiem „Orlik”. Sprawnie funkcjonują również:

 • biblioteka szkolna,
 • świetlica,
 • stołówka szkolna,
 • dwie pracownie internetowe,
 • gabinety: stomatologa i pielęgniarki,
 • sklepik szkolny,
 • multimedialna pracownia językowa,
 • multimedialna pracownia matematyczno – fizyczna,
 • multimedialna pracownia geografii,
 • sala gimnastyczna,
 • siłownia,


Kadrę pedagogiczną stanowi 21 nauczycieli

Staramy się, aby nasze gimnazjum było przyjaznym centrum edukacyjnym, w którym uczniowie czują się swobodnie i bezpiecznie. Pomaga nam w tym monitoring, radiowęzeł oraz dobrze układająca się współpraca z instytucjami wspomagającymi proces wychowania.

Istniejemy dla wszystkich uczniów i rodziców. Nie dzielimy wychowanków na lepszych i gorszych. Wszyscy staramy się, aby każdy był w naszej szkole dostrzegany i doceniany, by mógł podzielić się swoimi problemami z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem. Ustawicznie pracujemy nad podnoszeniem naszych wyników dydaktycznych, nie zaniedbując spraw wychowawczych.

Każdy może znaleźć miejsce dla siebie.

Sprawnie działający Samorząd Uczniowski uczy demokracji i operatywności.
Nauczyciele naszej szkoły działają w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gimnazjum.
W naszym gimnazjum funkcjonuje Szkolna Służba Medyczna we współpracy ze Stowarzyszeniem „ Joanici Dzieło pomocy". Jego członkowie pod okiem opiekuna ściśle współpracują z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, włączając się w wiele różnych akcji na rzecz środowiska lokalnego, a także ludzi potrzebujących, krzewiąc ideę integracji.
Co roku aktywnie uczestniczymy w organizacji Dobromiejskich Dni Rodziny,

Na stałe w kalendarz dobromiejskich imprez wpisał się organizowany wspólnie z Radą Rodziców „Festyn Rodzinny”.

Działamy też na polu profilaktyki, organizując liczne konkursy. Bierzemy udział w programach i warsztatach o tematyce profilaktycznej. „Szkoła bez przemocy”, „Dzień bez agresji”, „Nie piję, nie palę, nie biorę”.

Wykorzystując wspaniałą bazę sportową, jak również położenie szkoły sąsiadujące z kompleksem Lasów Wichrowskich staramy się rozwijać wśród naszych uczniów nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu. Jesteśmy współorganizatorem imprezy biegowej „Biegiem po Wichrowskich Lasach”.

 

W naszej szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne:

 • kółko historyczne
 • kółko robótek ręcznych
 • kółko internetowe
 • kółko chemiczne
 • kółko matematyczne
 • kółko ekologiczne
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe: lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, pływanie.
 • dodatkowe zajęcia z języków obcych: niemieckiego, angielskiego.
 • drużyna harcerska.

W ramach współpracy polsko-niemieckiej z powiatem Osnabrück uczniowie mają możliwość rozwijania umiejętności językowych, a także poznawania innych kultur, wyjeżdżając do Niemiec, czy też goszcząc młodzież niemiecką u siebie. W ramach projektu Comenius nawiązaliśmy kontakt i współpracę ze szkołami z Turcji, Węgier i Hiszpanii. Przedstawicieli tych nacji gościliśmy w naszym mieście a grupa naszych uczniów i nauczycieli odwiedziła naszych nowych znajomych w ich miastach.
Mamy również osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach.

Wszyscy w naszej szkole pracują nad osiąganiem jak najlepszych wyników w nauce, jak też różnych dyscyplin sportowych. Uwrażliwiamy również naszych wychowanków na wartości, dokładając starań, by byli oni samodzielni, otwarci, kreatywni, obowiązkowi, odpowiedzialni, uczciwi, ciekawi świata i siebie.