Dla rodziców PDF Drukuj Email

 RADA RODZICÓW

 przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II 

 11-040 Dobre Miasto ul. Garnizonowa 20

 

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

21 8857 1041 3001 0000 2554 0001

WBS Jonkowo O/Dobre Miasto

 

1. Informacje

2. Terminarz

3. Przedmiotowe wymagania na oceny szkolne

4. Bezpieczny internet

 

 


1. Informacje

 

Wykaz podręczników:

 

 

Klasa 2
pobierz:
 

Klasa 3
pobierz:
 

 

 


 

INFORMAJE DLA RODZICÓW

Dokumenty szkoły: Statut, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki,
Regulamin oceniania zachowania, Wymagania szczegółowe z poszczególnych
przedmiotów oraz inne dokumenty znajdują się w bibliotece
  oraz na stronie internetowej szkoły
w dziale dokumenty szkoły
 www.gimpub.net

 

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Krystyna Brojanowska

Przyjmuje interesantów codziennie  800 - 1400

 

SEKRETARIAT  GIMNAZJUM  –  MAŁGORZATA   ŻUKOWSKA,

 pokój nr  35 – parter

 godziny pracy: poniedziałek – piątek 700-1500 

 

BIBLIOTEKA    SZKOLNA -  mgr  IRENA KUŹMA     gabinet nr    141

Poniedziałek                       1045- 1245

Wtorek                                1145- 1245

Środa                                   800 - 855

Czwartek                             845- 950, 1045- 1335

Piątek                                  940- 1015 

 

GABINET PIELĘGNIARKI   – STEFANIA   WITKOWSKA

Gabinet  nr 37 -  parter

Poniedziałek  745  - 1500,    Wtorek  1120- 1500,     Środa  745 - 1500

 

 


 2. Terminarz

 

TERMINARZ  ORAZ  PROBLEMATYKA   SPOTKAŃ  Z RODZICAMI

Na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

Data spotkania

Tematyka

12  września 2018r.

 godz.  16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 godz.17.00

 

 

 

 

 

Spotkania klasowe z wychowawcami

 

 1. Wybór przedstawiciela do Rady Rodziców oraz 
  rady  klasowej rodziców (troje rodziców);
 2. Przypomnienie Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania , Regulaminu oceniania zachowania, Regulaminu uczniów dojeżdżających;
 3. Przedstawienie Planu pracy wychowawcy klasowego;
 4. Informacja nt. przebywania w szkolei po zajęciach, zakazie opuszczania szkoły oraz zmianie obuwia;
 5. Informacja nt. Procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w szkole;
 6. Informacja nt. korzystania rodziców z pomocy pedagoga;
 7. Informacja dla rodziców uczniów klas III nt. wyboru  języka
  na egzaminie gimnazjalnym ( deklaracja do 30 września 2018r.);
 8. Przypomnienie rodzicom uczniów nt. konieczności realizacji  przez   gimnazjalistów  projektu edukacyjnego.

Spotkanie  nowo wybranej  Rady Rodziców  z dyrektorem

 1. 9.Wybór przewodniczącego Rady Rodziców;
 2. 10.Zatwierdzenie Regulaminu Rady Rodziców;
 3. 11.Podjęcie uchwały Rady Rodzicówustalenia  wysokości  dobrowolnej  wpłaty  na   Radę Rodziców;

Podjęcie decyzji w sprawie dysponowania środkami zgromadzonymi
na koncie Rady Rodziców.

22  listopada 2018r.

Godz. 17.00

 

Spotkania  wychowawców  klas z rodzicami 
oraz dyżur nauczycielski
 godz.1700- 1800   
Informacja na temat osiągnięć ucznia

- oceny

- postępy w nauce

- frekwencja

- usprawiedliwienia

- zachowanie

7 luty 2019r.

godz. 1600  

 

godz. 1700

 

 

 

 

godz. 1730

Konsultacje   dla rodziców   uczniów klas III z doradcą zawodowym Powiatowej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej    nt.  wyboru  szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu
 

 Spotkania  wychowawców  klas z rodzicami 
oraz dyżur nauczycielski
 godz.1700- 1800   

-        oceny

-        postępy w nauce

-        frekwencja

-        usprawiedliwienia

-        zachowanie

Omówienie wyników wewnętrznych z próbnego   egzaminu

Spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem

21  marca 2019r.

godz. 1630

 

godz. 1700- 1800 

 

 Spotkania  wychowawców  klas z rodzicami oraz dyżur 
nauczycielski
 
Analiza  osiągnięć  uczniów

- oceny

- postępy w nauce

- frekwencja

- usprawiedliwienia

- zachowanie  

Informacja   dla rodziców uczniów klas III

nt.  organizacji i znaczenia egzaminu zewnętrznego

16 maja 2019r.

godz. 17.00

Klasowe spotkania z rodzicami  oraz dyżur pozostałych nauczycieli

 1. Informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną 
  i nieklasyfikowaniem na koniec roku szkolnego;
 2. Analiza osiągnięć uczniów

- oceny

- postępy w nauce

- frekwencja

- usprawiedliwienia

- zachowanie

 

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2018/2019

 

ZDARZENIA- CZYNNOŚCI

TERMINY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WYKONANIE

Uwagi o realizacji

1.Organizacja roku szkolnego:

 

 

-          rozpoczęcie roku szkolnego,

-     zimowa przerwa  

     świąteczna,

-          ferie zimowe,

-          wiosenna przerwa świąteczna,

-          egzamin gimnazjalny,

-          zakończenie roku szkolnego,

-          wakacje,

-          dodatkowe dni wolne

 

03.09.2018

24.12.- 31.12.2018

21.01.- 03.02.2019

18.04-23.04.2019

10.04.- 12.04.2019

21.06.2019

22.06.-31.08.2019

31.10.2018

02.11.2018

21.12.2018

02.01.2019

02.05.2019

 

 

2.Uroczystości szkolne i uczniowskie- imprezy, akcje, konkursy :

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018

Dyrektor,

J. Kowalski,

M. Wywrocka,

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

wrzesień 2018

M. Antoszkiewicz

 

Szkolny konkurs ,,Potrawy
ekologiczne”

wrzesień 2018

B. Kępińska

Szkolny konkurs ,,Strój ekologiczny”

wrzesień 2018

M. Melnyczok

Udział w programie Tydzień Cittaslow

 

24-30.09.2018

K. Melnyczok,

E. Mikulska,

M. Stepaniuk

 

Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Papieski

12.10.2018

Dyrektor,
J.Kowalski,

M.Wywrocka(dekoracje),

E.Makowska ( Dzień Papieski),

Samorząd z opiekunem (Dzień Nauczyciela)

Szkolne obchody Święta Niepodległości

10.11.2018

 

J.Kowalski

Apel Poległych przy grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Dobrym Mieście

11.11.2018

J. Kowalski

„Andrzejki”

 

listopad 2018

 

Samorząd Uczniowski
z opiekunem

Przedmiotowe konkursy kuratoryjne- etap rejonowy

listopad 2018

n-le przedmiotowi

 

Świąteczna Zbiórka Żywności

grudzień 2018

Szkolny Klub Wolontariusza

Konkurs literacki na opowieść wigilijną

grudzień 2018

E. Mikulska,

I. Kuźma

Apel świąteczny i jasełka

 

20.12. 2018

Dyrektor,
E.Makowska,
E. Gajewska,

M.Antoszkiewicz

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

grudzień 2018

Szkolny Klub Wolontariusza

 

Kiermasz świąteczny- pomoc podczas imprezy organizowanej przez PSONI
w Dobrym Mieście

grudzień 2018            

Szkolny Klub Wolontariusza

 

 

Orszak Trzech Króli

06.01.2019

E.Makowska,
J. Kowalski,
M. Antoszkiewicz

 

Audycja i gazetka z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

01.03 2019

 

J.Kowalski

 

Świąteczna Zbiórka Żywności

marzec 2019

Szkolny Klub Wolontariusza

Szkolny konkurs recytatorski

marzec 2019

E. Mikulska,

I. Kuźma

Kangur matematyczny

 

marzec 2019

 

E. Czasnowicz,

K. Włodarska

Organizowanie wyjazdów
na dni otwarte do szkół ponadgimnazjalnych

Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych

 

kwiecień- maj 2019

 

Dyrekcja, wychowawcy klas III

 

Zorganizowanie wycieczek do zakładów na terenie Dobrego Miasta.

maj/czerwiec 2019

Dyrekcja, wychowawcy klas III

Święto Konstytucji 3 Maja

i Święto Flagi

 

kwiecień 2019

J.Kowalski

 

Zbiórka karmy dla zwierząt i wyjazd do schroniska

maj 2019

Opiekun samorządu uczniowskiego

wychowawcy

Święto Szkoły- uroczysta Msza Św. celebrowana w kościele pod weź. Św. Faustyny

18.05.2019

Dyrekcja,
E.Makowska,

E. Gajewska,
M. Wywrocka

Szkolny konkurs ortograficzny

maj 2019

I. Kuźma,
E. Mikulska

 

Spotkanie z Kulturą Świata

01.06.2019

Samorząd Uczniowski

 

Wieczornica „Sztuka niejedno ma imię”

czerwiec 2019

K. Melnyczok

 

 

Konkursy przedmiotowe, tematyczne, artystyczne   różnego szczebla

cały rok

K.Brojanowska

     K. Melnyczok,

     Zainteresowani n-le

Współpraca biblioteki szkolnej z CKB w Dobrym Mieście ( udział w imprezach organizowanych przez CKB)

cały rok wg kalendarza imprez CKB

I. Kuźma

Udział uczniów w konkursach dotyczących doradztwa zawodowego.

cały rok

M. Stepaniuk,

E. Czasnowicz

Bal Absolwentów

czerwiec 2019

Rada Rodziców

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

22.06.2019

Dyrektor,
J. Kowalski,

M.Wywrocka

 

3. Imprezy sportowe:

 

Turniej Piłki Siatkowej

klas III

Listopad- grudzień 2018r.

n-le wychowania fizycznego

Zawody pływackie

styczeń 2019 r.

n-le wychowania fizycznego

Udział w zawodach sportowych wg kalendarza sportowego SZS

cały rok szkolny

n-le wychowania fizycznego

Indywidualne Powiatowe Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

Czerwiec 2019

n-le wychowania fizycznego

 

 

 

  

 

 

 

 


3. Przedmiotowe wymagania na oceny szkolne

 

Przedmiot Przedmiotowe ocenianie - wymagania na oceny
BIOLOGIA   klasa 1     klasa 2    klasa 3 
FIZYKA PO        klasa 1     klasa 2   klasa 3 
CHEMIA PO        klasa 1    klasa 2-3  
GEOGRAFIA PO         klasa 1   klasa 2    klasa 3
HISTORIA PO 
INFORMATYKA
PO 
JĘZYK ROSYJSKI
PO 
JĘZYK ANGIELSKI
PO 
JĘZYK POLSKI
PO 
MATEMATYKA
    klasa 1-3
MUZYKA
 
JĘZYK NIEMIECKI
PO    klasa 1-3  
PLASTYKA
PO
WYCHOWANIE FIZYCZNE
PO 
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z PLASTYKI
PO  
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PO 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PO 
ZAJĘCIA TECHNICZNE PO 
RELIGIA  PO

 


4. Bezpieczny internet

 

 

 

 

cyberprzemoc.png

Otwórz plik w PDF

vademecum.png

Otwórz plik w PDF